Nieuw onderzoek: 'OBL verbindt'

Oud-Beijerland wil meer inwoners, ondernemers en bezoekers naar haar dorp trekken. Om dit te bereiken is een marketingcommunicatiecampagne opgezet onder de veelzeggende naam ‘OBL Verbindt’. De campagne is een initiatief van gemeente Oud-Beijerland, maar wordt uitgewerkt en vormgegeven met diverse partners (inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en winkeliers). Om over enige tijd het effect van de campagne te kunnen meten, voeren we nu een nulmeting uit. Tot 22 september kunt u meedoen aan dit onderzoek!

Wat vinden inwoners, ondernemers en bezoekers van ons dorp op dit moment van de voorzieningen, het centrum en de bedrijvigheid? We nodigen u uit om aan de nulmeting (burgerpanelonderzoek) mee te doen. Hoe meer respondenten, hoe betrouwbaarder de onderzoeksresultaten uiteindelijk zijn!

Burgerpanel
Een burgerpanel is een representatieve groep inwoners waaraan regelmatig vragen gesteld worden over onderwerpen en thema's die spelen binnen de gemeente. Door de inzet van het burgerpanel krijgt gemeente Oud-Beijerland vanuit betrouwbaar, snel en efficiënt onderzoek onder een grote groep inwoners, inzicht in de ervaringen, belangen, wensen, behoeften en visies van haar burgers en andere belanghebbenden. De onderzoeksresultaten leveren concrete sturingsinformatie waarmee het dagelijkse bestuur verder kan worden verbeterd. Iedereen die in Oud-Beijerland woont en ouder is dan achttien jaar kan zich aanmelden voor het burgerpanel.

Meedoen!
Via https://onderzoekstool.nl/afname/start/9640 kunt de online vragenlijst invullen. Ook als u geen lid bent van het burgerpanel, kunt u aan het onderzoek meewerken. Aan het einde van de vragenlijst kunt u aangeven of u lid wilt worden van het burgerpanel. Onder alle deelnemers wordt een leuke prijs verloot. De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in de verdere uitwerking van de marketingcommunicatiecampagne. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en de gegevens worden anoniem verwerkt. Meedoen aan het onderzoek kan tot en met 22 september.