Resultaten toekomstvisie bekend - burgerpanellid in het zonnetje gezet!

Dat het gehele proces voor de Toekomstvisie Oud-Beijerland omvangrijk is, mag inmiddels duidelijk zijn. Vanaf de analyse tot aan het slotdebat zijn inwoners, maatschappelijke partners, ambtenaren en experts betrokken om mee te denken en mee te praten over de toekomst van Oud-Beijerland. Dit ging via discussieavonden en workshops en razende reporters zijn de straat op gegaan om mensen te bevragen. Maar dat niet alleen. Ook online hebben inwoners van Oud-Beijerland en omgeving hun mening kunnen geven via het burgerpanel. En om daarvoor te bedanken wordt één van de burgerpanelleden op woensdag 21 december tijdens de eindejaarsreceptie in het zonnetje gezet.

Goed gebruik
Het is inmiddels een goed gebruik dat één van de burgerpanelleden een presentje ontvangt, als dank voor deelname. Het gemeentebestuur hecht er aan dat inwoners meedoen aan deze onderzoeken die twee maal per jaar plaatsvinden. Hiermee haalt de gemeente veel waardevolle informatie binnen, die zij kan gebruiken bij verdere planvorming. De gemeente bedankt dan ook hartelijk alle 218 mensen die deze keer aan het onderzoek hebben deelgenomen. Om dat te onderstrepen zet burgemeester Tigelaar één van die leden in het zonnetje op woensdag 21 december tijdens de eindejaarsreceptie van de gemeente.

Onderzoek
Tussen 14 en 22 november is het onderzoek gehouden en 218 mensen gaven gehoor aan de oproep op de online enquête in te vullen. De respondenten zien het Oud-Beijerland van nu al als een heel fijne woongemeente. Veiligheid, bereikbaarheid, winkelen, onderwijs en groen zijn onderwerpen die mensen hier belangrijk vinden en die te maken hebben met plezierig wonen voor jong en oud. Dat de familiegemeente het meest aanspreekt komt daarmee dan niet meer als een verrassing. Maar... Alle scenario’s hebben overduidelijk aantrekkelijke onderdelen, zo oordeelt het burgerpanel.

Op weg naar de definitieve visie
Op 13 december is het slotdebat gehouden. Tijdens die avond zijn de resultaten van het burgerpanel al meegenomen. Evenals alle andere resultaten tot nu toe uiteraard! Alle resultaten uit het gehele proces zijn stap voor stap gefilterd en verfijnd. Op basis van de totaalopbrengst wordt nu de concept toekomstvisie opgemaakt. In februari ligt dat stuk ter besluitvorming in de Oud-Beijerlandse gemeenteraad. Daarna wordt het stuk uitgewerkt tot de definitieve toekomstvisie: het beeld van Oud-Beijerland in 2025!

De onderzoeksresultaten zijn hier te downloaden.