Uitkomsten burgerpanelonderzoek recreatie

‘De inwoners van Oud-Beijerland zijn actieve recreanten, meer dan de helft van de inwoners recreëert regelmatig buitenshuis. Natuur en amusement zijn daarbij belangrijke peilers en de inwoners geven aan dat winkelen, horecabezoek, fietsen, wandelen en het bezoeken van evenementen de voornaamste recreatieve activiteiten zijn. De natuurgebieden worden goed bezocht en de inwoners waarderen de recreatieve en toeristische voorzieningen in de gemeente als voldoende. Er is wel ruimte voor verbetering en de inwoners hebben een verlanglijstje…’ Dit zijn enkele uitkomsten van het onderzoek over recreatie in en om Oud-Beijerland dat onder de leden van het Oud-Beijerlandse burgerpanel gehouden is. Wethouder Conny Verbaas overhandigt op dinsdag 28 juni 2011 om 16.30 uur een dinerbon aan één van de burgerpanelleden, de heer Koppelaar.

Onderzoek
In dit burgerpanelonderzoek is de inwoners gevraagd naar hun mening over recreatie in en om Oud-Beijerland. Het onderzoek heeft plaatsgevonden van 26 april tot 19 mei en in totaal hebben 273 inwoners deelgenomen en hun mening laten horen. De gemeente wil met het onderzoek inzicht krijgen in het gebruik van de recreatiegebieden, de waardering van het totale recreatieaanbod en de wensen van de inwoners ten aanzien van het recreatieaanbod. Deze uitkomsten kunnen worden gebruikt bij het opstellen van nieuwe plannen.

Uitkomsten
Uit het onderzoek blijkt dat de inwoners van Oud-Beijerland vaak en veel recreëren. Veel inwoners geven ook aan hierbij in Oud-Beijerland te blijven. Winkelen wordt veel gedaan en ook de Oud-Beijerlandse horeca wordt regelmatig bezocht. De recreatie- en natuurgebieden doen het goed. De inwoners bezoeken deze gebieden vaak en wandelen daar graag. Fietsen doet men vooral buiten Oud-Beijerland en voor het bezoeken van evenementen kijkt men ook buiten de Hoeksche Waard. De inwoners waarderen de recreatieve en toeristische voorzieningen in de gemeente als voldoende, gemiddeld is de score een 6,5. Dat betekent dus dat er ook nog ruimte is voor verbetering. Met name de infrastructuur en het terreinmeubilair worden aangedragen als verbeterpunten. Ook hebben de inwoners nog wat te wensen, zo blijkt uit het onderzoek. Van toiletten en picknickplaatsen tot een buitenzwembad en een theater staan op het verlanglijstje.

Hoe verder?
Natuurlijk is het niet zo dat alle verzoeken op een verlanglijst direct kunnen worden ingewilligd. Maar er wordt zeker gekeken welke suggesties opgepakt kunnen worden. Ook gaat de gemeente de komende tijd sterker inzetten op recreatie en toerisme. De gemeente werkt op dit moment aan twee gebiedsvisies, één voor het Waterfront en één voor Stougjesdijk Oost. In beide gebieden is het thema recreatie en toerisme een relevant aspect. De Visie Waterfront gaat vooral in op de gewenste kwaliteit van het waterfront, waarin het grootste deel van de recreatiegebieden ligt. Voor beide gebiedsvisies levert dit onderzoek relevante informatie op. De uitkomsten van het burgerpanelonderzoek worden daarom meegenomen in de visiesvormingsprocessen.

De onderzoeksresultaten zijn hier te downloaden.

Uitreiking dinerbon
Het is inmiddels een goed gebruik om één van de burgerpanelleden in het zonnetje te zetten. Dit als dank voor de medewerking. De gemeente Oud-Beijerland hecht veel waarde aan de input en wil alle burgerpanelleden daarvoor bedanken. Om dit te onderstrepen reikt wethouder Conny Verbaas om 16.30 uur een dinerbon uit aan de heer (Michel) Koppelaar.

Hoe meer hoe beter!
De gemeente wil er altijd burgerpanelleden bij, hoe meer input, des te beter! Wilt u ook uw mening laten horen? Geef u dan op als burgerpanellid. U kunt zich voor het burgerpanel opgeven via deze pagina.Ongeveer twee tot vier keer per jaar kunnen we dan om uw mening vragen. Uw mening is voor ons belangrijk, we horen ‘m graag!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gemeente Oud-Beijerland / Team Communicatie / Madelon Gravesteijn-Baans
Telefoon: (0186) 64 65 68 / e-mail: m.baans@oud-beijerland.nl