Welkom op Oud-Beijerlandpanel.nl

Oud-Beijerland is een gemeente met veel historie. In de 450 jaar sinds de Graaf van Egmond het dorp stichtte tot nu is er veel gebeurd. Oud-Beijerland is nog steeds in ontwikkeling en er blijft ook veel gebeuren!

Om de bewoners meer inspraak in hun gemeente te geven is het Oud-BeijerlandPanel opgericht. Hier kunnen inwoners van Oud-Beijerland meepraten over alles wat er zich in de komende jaren gaat afspelen.

Bent u betrokken bij de gemeente Oud-Beijerland?
Wilt u ook uw mening geven over allerlei ontwikkelingen?
Wilt u helpen ervoor te zorgen dat de gemeente op uw wensen en behoeften in blijft spelen?

Dan kunt u zich hier inschrijven.

Onderzoek 'parkeerbeleid' gestart

Op 1 februari 2016 is het burgerpanelonderzoek naar het parkeerbeleid in het centrum van Oud-Beijerland gestart. Leden hebben een uitnodiging voor het onderzoek gekregen. 700 inwoners (aselecte steekproef) hebben ook een uitnodiging (per post) ontvangen om mee te doen aan het onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar bekendgemaakt.

Geef uw mening: meld u aan voor het Burgerpanel!

Mening van inwoners telt!
Het gemeentebestuur van Oud-Beijerland vindt het belangrijk om de mening van de inwoners te weten om daar onder meer het (toekomstige) beleid op af te kunnen stemmen. Gemiddeld twee keer per jaar schakelt het gemeentebestuur daarom het burgerpanel in. Een burgerpanel is een representatieve groep inwoners waaraan regelmatig vragen gesteld worden over onderwerpen en thema's die spelen binnen de gemeente. Het panel bestaat op dit moment uit ongeveer 350 personen.

Inzicht in wensen en behoeften
Door de inzet van het burgerpanel krijgt de gemeente Oud-Beijerland vanuit betrouwbaar, snel en efficiënt onderzoek onder een grote groep inwoners, inzicht in de ervaringen, belangen, wensen, behoeften en visies van haar inwoners en andere belanghebbenden.

De onderzoeksresultaten leveren concrete sturingsinformatie waarmee het dagelijkse bestuur verder kan worden verbeterd.

Iedere Oud-Beijerlander vanaf 18 jaar mag meedoen!
Iedereen die in Oud-Beijerland woont en ouder is dan achttien jaar kan zich aanmelden voor het burgerpanel. U heeft wel een computer met toegang tot internet nodig en een eigen e-mailadres. De vragenlijsten worden per e-mail verstuurd en moeten online worden ingevuld. Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan verwelkomen we u graag als lid! Aanmelden kan door rechtsbovenin op deze pagina op 'nieuw account aanmaken' te klikken.

Onderzoek 'OBLverbindt' gesloten

Het onderzoek 'OBLverbindt' is inmiddels afgerond en de gegevens worden geanalyseerd. Deelnemen aan dit onderzoek is dus niet meer mogelijk.

Nieuw onderzoek: 'OBL verbindt'

Oud-Beijerland wil meer inwoners, ondernemers en bezoekers naar haar dorp trekken. Om dit te bereiken is een marketingcommunicatiecampagne opgezet onder de veelzeggende naam ‘OBL Verbindt’. De campagne is een initiatief van gemeente Oud-Beijerland, maar wordt uitgewerkt en vormgegeven met diverse partners (inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en winkeliers). Om over enige tijd het effect van de campagne te kunnen meten, voeren we nu een nulmeting uit. Tot 22 september kunt u meedoen aan dit onderzoek!

Uitkomsten onderzoek Veiligheid en Leefbaarheid in Oud-Beijerland

Uit het onderzoek blijkt dat de inwoners van Oud-Beijerland hun wijk beoordelen met een ruime zeven. De leefbaarheid in de wijk krijgt een 7,5 en de mate van veiligheid wordt beoordeeld met een 7,3. Dit beeld in consistent onder de inwoners van alle wijken in Oud-Beijerland.

Resultaten toekomstvisie bekend - burgerpanellid in het zonnetje gezet!

Dat het gehele proces voor de Toekomstvisie Oud-Beijerland omvangrijk is, mag inmiddels duidelijk zijn. Vanaf de analyse tot aan het slotdebat zijn inwoners, maatschappelijke partners, ambtenaren en experts betrokken om mee te denken en mee te praten over de toekomst van Oud-Beijerland. Dit ging via discussieavonden en workshops en razende reporters zijn de straat op gegaan om mensen te bevragen. Maar dat niet alleen. Ook online hebben inwoners van Oud-Beijerland en omgeving hun mening kunnen geven via het burgerpanel. En om daarvoor te bedanken wordt één van de burgerpanelleden op woensdag 21 december tijdens de eindejaarsreceptie in het zonnetje gezet.

Uitreiking dinerbon

uitreiking3.jpg

Op 28 juni 2011 heeft Wethouder Conny Verbaas aan de heer Koppelaar een dinerbon mogen overhandigen als dank voor zijn deelname aan het onderzoek over recreatie in en om Oud-Beijerland.

Uitkomsten burgerpanelonderzoek recreatie

‘De inwoners van Oud-Beijerland zijn actieve recreanten, meer dan de helft van de inwoners recreëert regelmatig buitenshuis. Natuur en amusement zijn daarbij belangrijke peilers en de inwoners geven aan dat winkelen, horecabezoek, fietsen, wandelen en het bezoeken van evenementen de voornaamste recreatieve activiteiten zijn. De natuurgebieden worden goed bezocht en de inwoners waarderen de recreatieve en toeristische voorzieningen in de gemeente als voldoende. Er is wel ruimte voor verbetering en de inwoners hebben een verlanglijstje…’ Dit zijn enkele uitkomsten van het onderzoek over recreatie in en om Oud-Beijerland dat onder de leden van het Oud-Beijerlandse burgerpanel gehouden is. Wethouder Conny Verbaas overhandigt op dinsdag 28 juni 2011 om 16.30 uur een dinerbon aan één van de burgerpanelleden, de heer Koppelaar.

Inhoud syndiceren